Therapie volgens Mulligan is een behandelwijze, die door de Nieuw-Zeelandse manueeltherapeut Brian Mulligan werd ontwikkeld rond 1990 en die een waardevolle aanvulling blijkt te zijn op de tot dan toe gangbare manueel therapeutische handgrepen. De therapie volgens Mulligan gaat uit van “standsproblemen” of “sporingsproblemen”, die klachten geven in het bewegingsapparaat. Door de juiste weg weer te laten inslijpen met behulp van duw-, trek- of schuiftechnieken, al dan niet ondersteund door een tractieband, kan het gewricht weer langzaam zijn natuurlijke beweging terug krijgen.

Deze technieken blijken ook zeer succesvol bij al langer bestaande beperkingen in het gewricht. Normaal zou men verwachten, dat de bouw van het gewricht zich al lang aangepast heeft aan de kleinere bewegingsuitslag, maar de Mulligan-techniek geeft soms verbazingwekkende verbeteringen te zien. Klachten bij bijvoorbeeld heuparthrosis kunnen vaak sterk teruggebracht worden. Gezien het enorme succes wat wij ervaren met deze methode (deze methode is absoluut pijnvrij), hebben wij dit als standaard ingevoerd in onze praktijk.