KISS Therapie KISS staat in het Duits voor Köpfgelenk Induzierte Symmetrie Störung en in het Engels voor Kinematic Imbalances to Suboccipital Strain. Dit houdt in, dat er door een beperking in het gewricht tussen hoofd en halswervelkolom problemen kunnen ontstaan in de “normale” ontwikkeling van de motoriek. Tot de doelgroep behoren zuigelingen en jonge kinderen

KISS kan ook op latere leeftijd tot allerlei klachten leiden, waarbij de relatie met een beperking van het hoofd-hals gewricht niet direct gelegd zal worden: bijvoorbeeld een dyspraxie (moeite met handelen) of een dysgnosie (moeite met “kennis” opdoen). Als er sprake is van “KISS-gedrag” in de eerste levensjaren, kan het zinvol zijn om het hoofd- nekgebied eens na te kijken. De beperking kan ontstaan bij een bevalling, die zeer stormachtig is verlopen of met hulp van een tang of vacuümpomp, maar kan ook al met “scheefliggen” in de baarmoeder ontstaan zijn.

Symptomen bij baby’s: slaapproblemen asymmetrie in motorische kenmerken (altijd op één kant slapen, asymmetrische arm- of beenbewegingen, overstrekking (het kindje voelt aan als een plankje), bewegingen slechts langs één kant kunnen uitvoeren en bij borstvoeding steeds één kant verkiezen), hyperextensie (de rug overmatig krommen), bij zowel liggen als staan scheve, afgeplatte schedel. Veel huilen (niet of nauwelijks te troosten), al met zeven maanden de wil om te staan niet willen kruipen (billenschuiver), wil niet graag geknuffeld worden, druk, onrustig, driftig matige spraakontwikkeling koude handjes en voetjes en moeizame ontlasting, protesthuilen (o.a. bij aan- en uitkleden).

Doet deze aandoening zich voor bij oudere kinderen, dan wordt het ook wel KIDD (Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie) genoemd. Symptomen bij oudere kinderen: dikwijls hoofdpijn slecht slapen, onrustig, driftig en snel ontstemd slechte concentratie, mede ten gevolge van slechte ruimtelijke oriëntatie, waardoor het kind minder goed hoort, met daarnaast een onvermogen tot het filteren van achtergrondgeluid leerproblemen, matige motoriek en een slechte coördinatie (lomp, stijf, houterig); balanceren, fietsen, steltlopen, voetballen worden moeilijk aangeleerd, waardoor kinderen vaak hoogtevrees hebben en ongewone situaties ontlopen .

Door de voorkeurshouding van het hoofdje in de KISS fase is er een asymmetrische ontwikkeling in de waarneming. Behandelen in een vroeg stadium ( liefst binnen 9 maanden ) is daarom belangrijk. Deze waarnemingsstoornissen vormen een beperking voor het aanleren van de emotionele reacties, de kunst om de signalen van de medemensen waar te nemen en op de juiste wijze te hanteren; dit leidt ertoe, dat de emotionele ontwikkeling beperkt wordt en daarmee de sociale integratie , zij zijn langzaam of opschepperig (ter compensatie of overcompensatie) of zij trekken zich terug en vermijden situaties met leeftijdgenootjes, zeker wanneer zij een mislukking vrezen, dit alles op basis van faalangst .

Therapie: De behandeling met manuele therapie bestaat uit het toedienen van lichte impulsen in corrigerende richting op de betreffende wervel(s). Deze manuele handelingen worden uitgevoerd door Wobbe Wolters die voor deze therapie een extra specialistische opleiding heeft afgerond. Na twee à drie behandelingen ziet men meestal al resultaat. De behandeling op jonge leeftijd is het meest effectief. Nadat de behandeling met manuele therapie heeft plaatsgevonden, kan het zinvol zijn om te bekijken of nader onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut nodig is, dit kan in overleg met Wobbe. De samenwerking met kinderfysiotherapeuten noemen we “tandemvorming “.