De geriatrie-fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over een oudere doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Vaak is er sprake van een combinatie van ziektebeelden en herstel belemmerende factoren.

Het gaat daarbij echter niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten, die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van veroudering.

De geriatrie-fysiotherapeut kijkt niet alleen naar de klacht, maar ook naar de factoren die invloed kunnen hebben op de klacht en op het herstel van de klacht.

Vaak zien we bij oudere patiënten achteruitgang van spierkracht en daarmee gepaard gaande klachten. De geriatrie-fysiotherapeut kijkt nadrukkelijk naar wat deze klachten betekenen voor het functioneren van de patiënt. Denk daarbij aan wandelen, traplopen, uitoefenen van uw hobby, aan-en uitkleden of zelfs spelen met de kleinkinderen.

De geriatrie-fysiotherapeut werkt, afhankelijk van de complexiteit van de klacht, vaak samen met andere zorgverleners. Denk daarbij aan de thuiszorg, verpleegkundige, ergotherapeut en de huisarts. Samen wordt gekeken naar een behandeling op maat. Dit kan ook betekenen dat de fysiotherapeutische behandeling aan huis wordt gegeven in plaats van in de praktijk.

Mocht u vragen hebben over welk traject bij u het beste past kunt u altijd de fysiotherapeut en/of de huisarts raadplegen.